บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด


 
  สวัสดิการบริษัทฯ โบนัส , เบี้ยขยัน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิตหมู่, ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ ฯลฯ
     

 How to apply 
  Apply job via recruit@yamazaki.co.th and apply job online via www.job-passport.com

สนใจติดต่อ คุณกนกนันท์ , คุณณัฐพัชร์ และคุณชนิภา ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2255-8510-4 แฟกซ์ 0-2255-8500-1 หรือส่ง Email มาที่ recruit@yamazaki.co.th สมัครได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-16.30 น. รถประจำทางที่ผ่านสำนักงานใหญ่ สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 139, 140