ใบสมัครงาน

แนบได้เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 500KB
วิธีการลดขนาดไฟล์ [ มือถือ / คอมพิวเตอร์ ]

ข้อมูลส่วนตัว * ฟิลด์บังคับกรอก

ตรวจสอบอีกครั้ง! คุณใส่อีเมล์รูปแบบไม่ถูกต้อง
อีเมล์ "{{cdd.email}}" มีในระบบแล้ว
หากต้องการสมัครโรงงานเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล >> คลิกที่นี่ <<
" ไม่มีอีเมล์ กรุณาใส่ 4 ตัวแรกของนามสกุล(ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย2 ตัวท้ายบัตรประชาชน แล้วตามด้วย @job-passport.com เช่น นามสกุล Suksan ใส่ suks74@job-passport.com "
"คำนำหน้าชื่อ"
"ชื่อ" "นามสกุล"
"{{cdd.name}} {{cdd.surname}}" มีอยู่แล้วในระบบ
หากต้องการสมัครโรงงานเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล >>คลิกที่นี่ <<< /div> บังคับกรอก
กรุณากรอกเบอร์มือถือให้ครบ 10 หลัก
กรุณาใส่ วัน / เดือน / ปี เกิด ( ตารางเทียบ พ.ศ. )
กรุณาระบุเพศ
กรุณากรอกส่วนสูงอย่างต่ำ 3 หลัก
กรุณาเลือก
กรุณาเลือก
กรุณาใส่ชื่อและเบอร์ติดต่อ ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน
กรุณาเลือกสถานะหนี้ กยศ.

กรุณาใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
** ควรเลือก จังหวัด ก่อน ระบบจะแสดง แขวง , อำเภอ/เขต เฉพาะจังหวัดที่เลือก **พิมพ์ภาษาไทย ระบบจะกรองข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ
กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์

คลิกเลือก ถ้าที่อยู่ปัจจุบันที่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
กรุณาใส่ที่อยู่ปัจจุบัน
** ควรเลือก จังหวัด ก่อน ระบบจะแสดง แขวง , อำเภอ/เขต เฉพาะจังหวัดที่เลือก **พิมพ์ภาษาไทย ระบบจะกรองข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ
กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์
กรุณายินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
กรุณายอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว
ท่านบวกเลขไม่ถูกต้อง

ประวัติการศึกษา เพิ่ม


กรุณากรอกชื่อสถาบัน
กรุณาเลือกสาขา
กรุณาเลือกเกรด
กรุณาเลือกระดับการศึกษา
เริ่ม * กรุณาเลือกปีเริ่ม
จบ * กรุณาเลือกปีจบ

ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

กรุณาเลือกตำแหน่ง
กรุณาเลือกบริษัทที่ต้องการทำงาน
กรุณาเลือกเงินเดือนที่ต้องการ
บาท
กรุณาเลือกจุดขึ้นรถรับส่งที่ต้องการ กรุณาระบุจุดรับส่งที่ต้องการ

Central, North, NorthEast, East, South, West
All Location
กรุณาเลือกพื้นที่ที่ต้องการทำงาน

ประวัติการฝึกอบรม


เริ่ม
จบ

ประวัติการทำงานกรุณากรอกชื่อบริษัท
กรุณากรอกชื่อตำแหน่ง
บาท
เข้า
ออก

กรุณากรอกข้อมูลเพิ่ม เพื่อให้ใบสมัครของท่าน สามารถนำเสนอโรงงานได้ทันที
ตกลง